تخت معاینه - کد 135

تخت معاینه

پایه ثابت

پروفیل 30 در 30

فوم سه سانتیمتری

مشما چرمی درجه 1

تحمل وزن 160 کیلوگرم

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با انواع تخت معاینه و کاربرد آن از مقاله مربوطه بازدید فرمایید.